• 0332 237 85 80
  • info@imzasogutma.com.tr
  • Sosyal Medyada Bizi Takip Edin:

 Gıda Muhafazasında Uygulanan Temel Yöntemler Nelerdir?

Gıda Muhafazasında Uygulanan Temel Yöntemler Nelerdir?

Gıdalar; İşlenme, depolama ve lojistik süreçleri boyunca fiziksel, kimyasal, biyokimyasal ve mikrobiyolojik etkilerle değişime uğrarlar. Gıdalarda besin kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve hatta bu gıda ürünlerinin bozulmasına, çürümesine de yol açan bu değişmeleri kısmen veya tamamen durdurmak, diğer bir deyişle gıdaların başlangıç kalitelerini korumak için farklı muhafaza önlemlerinin alınması gereklidir. Çeşitli gıda koruma yöntemleri arasında gıdaların ve özellikle de sebze ve meyvelerin korunmasında dondurma tekniğinin uygulanması teknolojinin de gelişimiyle birlikte gittikçe önem kazanmaktadır. 

Besinlerdeki mikroorganizma faaliyeti gıdaları dondurma yöntemi sayesinde tamamen durur, fiziksel ve kimyasal tepkime, bozulma önlenir, böylece gıdaların hem besin değerleri hem de kalite bozuklukları engellenmiş olur. Bir kısım mikroorganizma çeşidi 4,4 0C altında çoğalamaz. 1,7 0C altında ise mikroorganizmaların büyük bir kısmı çoğalamaz. Besin kalitesinin bozulmasına neden olan mikroorganizmaların gelişebilmeleri 9,4 0C’de mümkündür. Bu nedenle uzun süre saklanacak besinler dondurularak muhafaza edildiği taktirde besin değerlerinde kayıp yaşamadan günlerce hatta aylarca muhafaza edilmeleri mümkün hale gelmektedir.

Dondurulmuş gıda muhafazası işlemi, ürünlerin korunmasında yaygın olarak uygulanan bir yöntemdir. Dondurulan gıdada bozulmaya neden olan fiziksel değişimler, mikrobiyolojik ve kimyasal etkiler yavaşlar. Bu yöntemde sıcaklığın düşürülmesi gıdalardaki moleküler ve mikrobik faaliyetleri yavaşlatarak gıdaların depolama, saklama ömrünü maksimum düzeyde artıracaktır. Dondurulmuş gıdalar çoğunlukla -18 ile -35 0C arasında muhafaza edilmektedir. Her gıdanın ideal olan kendine özgü bir donmuş muhafaza sıcaklığı vardır.